Návody k cvičeniam z Ekotoxikológie

Protokoly o výsledkov testov toxicity na semenách horčice, pšenice a na vodných rastlinách