Autori: Jana Ružičková, Zuzana Moravčíková, Blanka Lehotská

Názov: Ochrana a využívanie krajiny

Typ: Učebnica

  1. Teoretické východiská pre ochranu a využívanie prírody a krajiny
  2. Hodnotenie krajiny v kontexte zmien krajinnej štruktúry
  3. Koncepcie ochrany a tvorby krajiny
  4. Špecifiká využívania a ochrany rôznych typov krajiny
  5. Medzinárodné aspekty ochrany krajiny a národná legislatíva
  6. Príklady zadaní praktických úloh
  7. Terminologický slovník