Autor: Jana Ružičková

Názov: Chránené a ohrozené druhy rastlín na Slovensku