Autor: Mirko Bohuš
Názov: Vlk a medveď ("O červenej Karkulke" a iné rozprávky a fakty)


Prezentácia odznela v rámci cyklu prednášok pripravených pre Univerzitu tretieho veku (UTV) na Komenského univerzite v Bratislave v študijnom programe Človek a príroda. Jej cieľom je ozrejmiť fakty týkajúce sa veľkých predátorov a ich významu v ekosystéme. Prezentácia sa podrobnejšie venuje popisu a charakterizácii spôsobu života dvoch veľkých predátorov z našich lesov vlkovi dravému a medveďovi hnedému. Zaujímavou formou podáva informácie o spôsobe života týchto šeliem, vzťahu človeka k nim od dôb existencie v jaskyniach až po súčasnosť, vrátane lovu aj ochrany týchto predátorov. Uvedené sú aj areály ich rozšírenia a prezentácia je oživená viacerými rozprávkovými príbehmi. Na atraktivite jej dodáva ozvučenie, ktoré do prezentácie urobil sám autor.