Autor: Agáta Fargašová
Názov: Distribúcia kovov v životnom prostredí

Obsah

  1. História akumulácie kovov
  2. Prírodné a antropogénne zdroje kovov
  3. Globálna distribúcia kovov
  4. Ovzdušie
  5. Voda
  6. Pôda
  7. Biota
  8. Globálne účinky kovov
  9. Trendy budúcnosti