Invázne druhy živočíchov

Autor: Marta Nevřelová

Oblasti zámeru:

  • Ekosozológia
  • Územná a druhová ochrana 
  • Ochrana a využívanie krajiny

Databáza - Invázne druhy živočíchov (.doc)


        
 
Druh:
Lat.:
Pop.:
Popis druhu:
Mapa výskytu:
Popis mapky:
Pôvod:
Šírenie:
Výskyt na Slovensku:
Opatrenia:
Zdroje:
Tags:
Author first name:
Author surname: