Invázne druhy živočíchov

Autor: Marta Nevřelová

Oblasti zámeru:

 • Ekosozológia
 • Územná a druhová ochrana 
 • Ochrana a využívanie krajiny

Databáza - Invázne druhy živočíchov (.doc)

Druh:

Slizovec iberský Arion lusitanicus (Mabille, 1868)


Popis druhu:

 • veľkosť max. 120 mm
 • zafarbenie tela v rôznych odtieňoch hnedej až oranžovo-hnedej, mladé jedince pestro sfarbené v odtieňoch žltej až hnedej a po stranách chrbta majú dva ostro vyznačené žlté pruhy

Mapa výskytu:


Rozšírenie slizovca iberského (Arion lusitanicus) v Európe (zdroj: Rabitsch, 2008)

Pozn. Zeleno vyfarbené pole: pôvodný areál rozšírenia druhu; červeno pruhované pole: rozšírenie v Európe v roku 2008


Pôvod: 

 • pôvod nie je známy
 • predpoklad, že pochádza z juhu Európy (Slotsbo, 2014), resp. západnej Európy (Horsák a Dvořák, 2002, Čejka et al., 2006)


Šírenie:

 • prvé výskyty mimo pôvodného rozšírenia spadajú do 50-tych rokov 20. storočia
 • introdukcia prebiehala smerom na sever a severovýchod Európy (Nemecko, Rakúsko, Fínsko, Švédsko), na juhovýchod (Taliansko a Bulharsko)
 • prvý overený výskyt: Švédsko 1975, Poľsko 1987, Nórsko 1988, Fínsko 1990, Dánsko 1991 (Weidema 2006), Česká republika 1991 (Juřičková, 1995)

Výskyt na Slovensku:

 • 1992 Liptovský Mikuláš, 1993 Košice a Michalovce (Reischütz, 1994)
 • súčasnosť celé územie (Čejka et al., 2006)

Opatrenia:

 • metóda suchej a dobre obhospodarovanej pôdy 
 • vybudovanie zábrany okolo úrody, vrchný okraj zábrany musí byť zahnutý smerom von, aby sa znemožnil vstup mäkkýša k úrode
 • mechanická zábrana, záhony sa ohradia 10 cm širokým pásom pilín, ktoré sa následne polejú čiernou kávou, 1 až 2 % roztok kofeínu pôsobí na slizovce ako nervový jed, 
 • iné prekážky, napr. dusíkaté a pálené vápno či popol
 • ručný zber
 • pasce (vlhké dosky alebo nádoby zakopané do zeme a naplnené pivom)
 • chemické prípravky (muluskocídy): nervový jed methiocarb, preparáty s účinnou látkou metaldehyd, ktorá pôsobí ako dotykový a požerový jed
 • prípravky na biologickej báze (prípravok na báze hlístice Phasmarhabditis hermaphrodit)
 • malakofágni predátori (čeľaď chrobákov: Lampyridae, Homalisidae, Lycidae, Carabidae a Staphylinidae, malakofágne druhy mäkkýšov: Oxychilus draparnaudi a Oxychilus cellarius, stavovce: Erinaceus sp., kačica indický bežec Anas platyrhynchos f. domestica (Lejčar, 2014)


Zdroje:Tags: