Invázne druhy živočíchov

Autor: Marta Nevřelová

Oblasti zámeru:

 • Ekosozológia
 • Územná a druhová ochrana 
 • Ochrana a využívanie krajiny

Databáza - Invázne druhy živočíchov (.doc)

Druh:

Strapka západná Frankliniella occidentalis (Pergande, 1895)


Popis druhu:

 • drobný štíhly hmyz so strapcovitými krídlami
 • samci sú svetložltí 1,2 až 1,3 mm dlhí s úzkym, na konci zaobleným bruškom
 • samičky sú 1,6 až 1,7 mm dlhé, žlto až hnedo sfarbené, majú viac zaguľatené, ostro zakončené bruško
 • larvy sú žltkasto-biele (Roques, 2008)

Mapa výskytu:

Rozšírenie strapky západnej (Frankliniella occidentalis) v Európe v roku 2008

Rozšírenie strapky západnej (Frankliniella occidentalis) v Európe v roku 2008 (zdroj: Roques, 2008)


Pôvod: 

 • Severná Amerika – USA, Kanada a Mexiko (Roques, 2008)


Šírenie:

 • koncom 70-tych a v 80-tych rokoch 20. storočia rozšírenie po celých Spojených štátoch a Kanade (CABI, 2015)
 • dnes sa vyskytuje na všetkých kontinentoch sveta (EPPO, 2015)
 • v Európe bola zaznamenaná prvýkrát na skleníku africkej fialky v roku 1983 a neskôr sa rozšírila po celej  Európe priemernou rýchlosťou asi 229 km za rok. (Kirk, Terry, 2003 In: cabi, 2015)
 • druh sa etabloval v skleníkoch severnej Európy, ale aj vonku v južných častiach Európy, kde by mohol úspešne prezimovať (CABI, 2015)


Výskyt na Slovensku:

 • v posledných rokoch zaznamenané mnohé druhy fytopatogénnych Thysanoptera, napr. Frankliniella occidentalis, Parthenothrips dracaenae, Gynaikothrips ficorum, Echinothrips americanus (Klímová, 1992; Hammersteinová et al., 2008; Fedor, Varga, 2007; Varga, Fedor, 2008), ktoré sa úspešne šíria najmä s dekoratívnymi rastlinami v skleníkoch a interiéroch ľudských obydlí


Opatrenia:

 • modré  lepové doštičky sa využívajú na detekciu počiatočného napadnutia a monitorovanie adultnej populácie (Roques, 2008)
 • ničenie buriny okolo úrody či už vo vnútri skleníka alebo na okolitých pozemkoch
 • môžu byť využité dravé roztoče Neoseiulus cucumeris, Amblyseius spp. a Hypoaspis spp., tiež je možné využiť druh Orius insidiosus (Roques, 2008)
 • strapky sú rezistentné voči väčšine pesticídov
 • na chemické ošetrenie sú povolené prípravky: Dicarzol 200SP, Dursban 4 E, Mesurol 50 WP, Nogos 500 EC, Talstar 10 EC (Praslička, Cagán, Gallo, 2000)


Zdroje:

 • CABI, 2015: Frankliniella occidentalis (western flower thrips) [online]. http://www.cabi.org/isc/datasheet/24426 [cit. 2015-07-02]. Dostupné online
 • EPPO, 2015: Data Sheets on Quarantine Pests. Frankliniella occidentalis [online]. http://www.eppo.int/QUARANTINE/insects/Frankliniella_occidentalis/FRANOC_ds.pdf [cit. 2015-07-02]. Dostupné online  
 • Fedor, P. J., Varga, L., 2007: The First Record of Gynaikothrips ficorum Marchal, 1908 (Thysanoptera) in Slovakia.  Thysanopteron. Pismo Entomologiczne, 2007, 3 (1), p. 1– 2. In: Fedor, P., Doričová, M., Vaňhara, J., 2014: Nové trendy v detekcii inváznych škodcov Životné prostredie, 2014, 48, 2, p. 110 – 114 
 • Hammersteinová, I., Fedor, P., Kiktová, A., 2008: Parthenothrips dracaenae Hegeer, 1854 (Thysanoptera:Thripidae) in Slovakia – Missed and Rediscovered after 110 Years. Thysanopteron. Pismo entomologiczne, 2008, 1,1, p. 10– 12 In: Fedor, P., Doričová, M., Vaňhara, J., 2014: Nové trendy v detekcii inváznych škodcov Životné prostredie, 2014, 48, 2, p. 110 – 114
 • Klímová, R., 1992: Strapka západná, nebezpečný škodca skleníkových kvetov a zeleniny. Bratislava: Vydavateľstvo NOI, 1992, 31 s. In: Fedor, P., Doričová, M., Vaňhara, J., 2014: Nové trendy v detekcii inváznych škodcov Životné prostredie, 2014, 48, 2, p. 110 – 114
 • Kirk, W.D.J., Terry, L.I., 2003: The spread of the western flower thrips Frankliniella occidentalis (Pergande). Agricultural and Forest Entomology, 5:301-310. In CABI, 2015: Frankliniella occidentalis (western flower thrips) [online]. http://www.cabi.org/isc/datasheet/24426 [cit. 2015-07-02] Dostupné online
 • Praslička, J., Cagáň, Ľ, Gallo, J., 2000: Živočíšni škodcovia záhradníckych rastlín. Nitra: SPU, 2000. 145 s.
 • Roques, A., 2008: Frankliniella occidentalis [online]. http://www.europe-aliens.org/pdf/Frankliniella_occidentalis.pdf [cit. 2015-07-02] Dostupné online
 • Varga, L., Fedor, P. J., 2008: First Interception of the Greenhouse Pest Echinothrips americanus Morgan, 1913 (Thysanoptera: Thripidae) in Slovakia. Plant Protection Science, 2008, 44, 4, p. 155– 158 In: Fedor, P., Doričová, M., Vaňhara, J., 2014: Nové trendy v detekcii inváznych škodcov Životné prostredie, 2014, 48, 2, p. 110 – 114


Tags: