Invázne druhy živočíchov

Autor: Marta Nevřelová

Oblasti zámeru:

 • Ekosozológia
 • Územná a druhová ochrana 
 • Ochrana a využívanie krajiny

Databáza - Invázne druhy živočíchov (.doc)

Druh:

Býčkovec amurský Perccottus glenii (Dybowski, 1877)


Popis druhu:

 • všeobecná farba je hnedastá s tmavším šachovnicovým vzorom alebo tmavšími blokmi
 • na hlave má tmavé čiary lúčovito vychádzajúce z oka
 • môže dosiahnuť dĺžku 25 centimetrov a najväčšia zaznamenaná hmotnosť bola 250 gramov medzi dvoma chrbtovými plutvami je malá medzera alebo medzera chýba, na prvej chrbtovej plutve má 6 až 8 tŕňov a zadná má 9 až 11 mäkkých lúčov
 • análna plutva má 1 až 3 tŕne a 7 až 10 mäkkých lúčov
 • prsné plutvy nie sú spojené, tým sa odlišuje od hlaváča
 • druhá chrbtová a análne plutvy sú viac zaoblené a kratšie ako u hlaváča a chvostová plutva je tiež viac zaguľatená (Froese et al., 2014)

Mapa výskytu:

Pôvodné lokality výskytu druhu Perccottus glenii (zelené) a lokality (červené) jeho invázneho rozšírenia

Pôvodné lokality výskytu druhu Perccottus glenii (zelené) a lokality (červené) jeho invázneho rozšírenia (zdroj: Reshetnikov, 2010)


Pôvod: 

 • pôvodné lokality sú na rieke Amur a na území Sachalinskej provincie v Chabarovsku a Prímorí v Rusku, severovýchodnej Číne a Severnej Kórei (Reshetnikov, 2010)


Šírenie:

 • objavil sa v rybníkoch vo východnej Európe na začiatku 20. storočia a od tej doby sa rozšíril do veľkej časti Dunaja, Visly a ďalších povodí, kde je považovaný za invázny druh (Lukina, 2011)
 • nepôvodné populácie sú známe zo 16 ázijských a európskych krajín: Ruska, Mongolska, Kazachstanu, Bieloruska, Ukrajiny, Litvy, Lotyšska, Estónska, Poľska, Slovenska, Maďarska, Srbska, Chorvátska, Bulharska, Rumunska a Moldavska (Reshetnikov, 2010)


Výskyt na Slovensku:

 • prvýkrát nájdený v auguste 1998 v rybníku pri obci Kamenná Moľva na nive rieky Latorica (Koščo et al., 1999)
 • v apríli 1999 na nive rieky Latorica v kanáloch Veľké plytčiny a Brestovisko v blízkosti obce Boťany a v Leleskom kanály v blízkosti obce Leles (Kautman, 1999)
 • v júli 1999 bol chytený na niekoľkých miestach na nive rieky Latorica
 • v auguste 1999 bol zistený aj v mŕtvych riečnych ramenách rieky Bodrog


Opatrenia:

 • vykazuje niekoľko biologických a ekologických vlastností, ktoré sú typické pre tzv. invázne druhy rýb
 • jeho rozmnožovacia kapacita je vysoká, je odolný voči vysokej eutrofizácii vôd, vrátane nedostatku kyslíka
 • je schopný prežiť pri zamrznutí vody, alebo aj počas vysychania toku
 • požiera živočíšnu potravu všetkého druhu, vrátane menších rýb a lárv obojživelníkov
 • jeho trofická konkurencieschopnosť a schopnosť produkovať veľmi početné populácie, sú negatívom v súvislosti s výskytom pôvodných druhov rýb.
 • je povolené celoročne ho loviť


Zdroje:

 • Froese, R., Pauly, D. (eds.), 2014: Perccottus glenii in FishBase. February 2014 version
 • Kautman, J., 1999: Perccottus glenii Dybowski, 1877 vo vodách východného Slovenska. Chránené územia Slovenska, SAŽP Banská Bystrica, 40: 20-22
 • Koščo, J., Košuth, P., Hrtan  E., 1999: Further new fish element of fishes in Slovakia: Amur sleeper. Poľovníctvo a Rybárstvo, 51 (6): 33
 • Lukina, I. I., 2011: Distribution of the Amur sleeper (Perccottus glenii Dybowski, 1877) in Belarus. Russian Journal of Biological Invasions 2 (2–3): 209–212
 • Reshetnikov A.N., 2010: The current range of Amur sleeper Perccottus glenii Dybowski, 1877 (Odontobutidae, Pisces) in Eurasia. Russian Journal of Biological Invasions. 1(2): 119-126


Tags: