Invázne druhy živočíchov

Autor: Marta Nevřelová

Oblasti zámeru:

 • Ekosozológia
 • Územná a druhová ochrana 
 • Ochrana a využívanie krajiny

Databáza - Invázne druhy živočíchov (.doc)

Druh:

Medviedik čistotný Procyon lotor (L. 1758)


Popis druhu:

 • stredne veľká šelma s krátkym telom, dlhším úzkym chvostom, hustou srsťou a s nápadne pohyblivými prstami zvlášt na predných končatinách
 • nevýrazné šedohnedé zafarbenie, charakteristická černobiela maska na hlave a tmavo pruhovaný chvost (5 - 7 pruhov)
 • býva často zamieňovaný so psíkom medvedíkovitým
 • dlžka tela dosahuje veľkosť 44–62 cm, dlžka chvosta je 19–36 cm, hmotnosť sa pohybuje v rozmedzí 2,7–10,4 kg (Wilson, Mittermeier, 2009)

Mapa výskytu:

Výskyt medviedika čistotného (Procyon lotor) v Európe

 Výskyt medviedika čistotného (Procyon lotor) v Európe (zdroj: Winter, 2008)


Pôvod: 

 • pôvodné lokality sú od južnej Kanady až po Panamu, s výnimkou Kalifornie a horských regiónov (nad 200 m) v pohorí Rocky Mountains


Šírenie:

 • bol introdukovaný do Európy v krajinách ako sú Francúzsko, Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko, Holandsko, Belgicko, Luxembursko, Poľsko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko
 • prvé výskyty boli v Slovinsku, Rumunsku a Srbsku, ďalšie populácie v Bielorusku, na Kaukaze v Rusku, Gruzínsku a Azerbajdžane a v celom Japonsku (Winter, 2006)
 • na európske farmy na kožušinu sa dostal okolo roku 1927, najprv do Nemecka, počet zvierat v chove aj počet chovov rýchlo narastal a v rokoch 1930-1935 už boli pozorované prvé utečené jedince vo voľnej prírode na juhu a juhozápade Nemecka (Anděra, Gaisler 2012)


Výskyt na Slovensku:

 • v roku 1962 bol zaznamenaný prvý ulovený jedinec pri obci Nesluša. V celoštátnej poľovníckej štatistike sa objavujú jeho úlovky od roku 2007 (Chovancová et al., 2010)
 • na Slovensku bol doteraz potvrdený z 9 mapovacích štvorcov (Krištofík, Danko 2012)
 • na českej strane pohraničia je oblasť v počiatočnej fáze invázie, kde sa tento druh šíri najmä zo stredného toku rieky Moravy, vzhľadom k polohe a stavu v Českej republike existuje vysoké riziko, že sa Procyon lotor na naše územie rozšíri v najbližšej dobe pozdĺž rieky Moravy (Poledníková et al., 2014)


Opatrenia:

 • plány starostlivosti by sa mali zamerať na komunikačné programy a pokles konfliktov
 • je dôležité, aby sa zamedzilo poskytnutiu voľne dostupného jedla na komposte
 • v mestských oblastiach je možné ovládať jeho správanie znížením lezeckých príležitostí v domoch, na strechách atď. (Winter, 2006)
 • kontrolné mechanizmy populácie pomocou lovu sú možné len s obrovským úsilím, dlhodobo a efektívne
 • efektívny kontrolný program v jeho inváznom území bol vykonaný po oplotení a odchyte dropov veľkých (Otis tarda) neďaleko Berlína (Winter, 2006)
 • na Slovensku sa podľa legislatívy doporučuje individuálny odchyt alebo ulovenie a nakladanie s jedincami
 • pri odchyte, usmrtení a nakladaní s jedincami je potrebné postupovať v súlade so zákonom 274/2009 Z.z. o poľovníctve v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacím predpisom


Zdroje:Tags: