Invázne druhy živočíchov

Autor: Marta Nevřelová

Oblasti zámeru:

 • Ekosozológia
 • Územná a druhová ochrana 
 • Ochrana a využívanie krajiny

Databáza - Invázne druhy živočíchov (.doc)

Druh:

Lienka ázijská Harmonia axyridis (Pallas, 1773)


Popis druhu:

 • dĺžka tela 5-8 mm, šírka tela 4-6 mm
 • sfarbenie variabilné 
 • hlava skrytá pod pronótom, môže byť čierna, žltá alebo čierna so žltou kresbou
 • pronótum je sfarbené dožlta s čiernymi škvrnami v strede
 • škvrny môžu byť vo forme piatich bodiek, dvoch zahnutých čiar, škvŕn v tvare písmena ,,M” či nepravidelného päťuholníka
 • farba kroviek žltooranžová až červená s 0 až 19 čiernymi bodkami. Krovky môžu byť aj čierne s 2 až 4 červenými škvrnami (Katsanis, 2014)

Mapa výskytu:

Prvé záznamy areálu rozšírenia lienky ázijskej

Prvé záznamy areálu rozšírenia lienky ázijskej (Harmonia axyridis) v jednotlivých rokoch v štátoch Európy (zdroj: Brown et al., 2011)


Pôvod: 

 • územie strednej a východnej Ázie, Euroázie, zahŕňajúc Čínu, Taiwan, Japonsko, Mongolsko a severnú strednú a východnú Čínu (Roy, Roy, 2008)


Šírenie:

 • zámerne introdukovaná za účelom biologickej kontroly vošiek (Aphidinea) a kokcídií (Coccidia) (Brown et al., 2008)
 • dnes známa z územia celého mierneho pásma (Osawa, 2011)
 • prvé zámerné vysadenie do západnej Európy z Číny bolo v roku 1982 v južnom Francúzsku, a do roku 1991 sa aklimatizovala (Coutanceau, 2006 In: Panigaj et al., 2014)
 • zdrojom európskej populácie lienky sú druhy pochádzajúce zo Severnej Ameriky (Lombaert et al., 2010)
 • lienka ázijská je známa z 26 krajín Európy (Brown et al., 2011)


Výskyt na Slovensku:

 • pravdepodobne prenikla na Slovensko zo susedných krajín, z Českej republiky a/alebo z Rakúska (Brown et al., 2011)
 • nie je možné vylúčiť možnosť šírenia druhu z Maďarska a Poľska (Panigaj et al., 2014)


Opatrenia:

 • preventívnym opatrením je zastavenie používania lienky ázijskej (Harmonia axyridis) na účely biologickej kontroly
 • na zamedzenie vstupu do budov je potrebné utesniť všetky otvory, ako tesnenie je vhodné použiť kvalitný silikón
 • súčasťou krbových komínov a ventilácií by mali byť sitá s okami veľkými maximálne 20x20 mm  
 • likvidácia ručným odchytom, alebo za pomoci vysávača
 • prilákanie adultných jedincov pomocou svetelnej pasce, ktorá je vybavená lepiacou páskou: napr. čierna (ultrafialová) svetelná pasca


Zdroje:

 • Brown, J., M., P., Adriaens, T., Bathon, H., Cuppen, J., Goldarazena, A., Hägg, T., Kenis, M., Klausnitzer, M., E., B., Kovář, I., Loomans, M., J., A., Majerus, N., E., M., Nedved, O., Pedersen., J., Rabitsch, W., Roy, E., H., Ternois, V., Zakharov, A., I., Roy, B., D., 2008: Harmonia axyridis in Europe: spread and distribution of a non- native coccinellid, BioControl, 2008, 53: 5- 21, online. http://static-content.springer.com/lookinside/art%3A10.1007%2Fs10526-007-9132-y/000.png [cit. 4.5.2015] Dostupné online
 • Brown, J., M., P., Thomas, C., E., Lombaert, E., Jeffries L., D., Estoup A., Handley, L., L-J., 2011: The global spread of Harmonia axyridis (Coleoptera: Coccinellidae): distribution, dispersal and routes of invasion, BioControl, 56: 623–641, [online] http://www2.hull.ac.uk/science/pdf/biosci_brown%20et%20al%202011%20biocontrol.pdf [cit. 5.5. 2015] Dostupné online
 • Katsanis, A., 2014: Nedobré víno/slunéčko východní. In: Nentwig, W. (ed.), 2014 : Nevítaní vetřelci: invázní rostliny a živočíchové v Evropě, Praha: Academia, 2014, s.101-108
 • Osawa, N., 2011: Ecology of Harmonia axyridis in natural habitats within its native range, BioControl, 2011, 56: 613-621, [online]. http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10526-011-9382-6#page-1 [cit. 4.5.2015] Dostupné online
 • Panigaj, Ľ., Zach, P., Honěk, A., Nedvěd, O., Kulfan, J., Martinková, Z., Selyemová, D., Viglášová., S., Roy, H. E., 2014: The invasion history, distribution and colour pattern forms of the harlequin ladybird beetle Harmonia axyridis (Pall.) (Coleoptera, Coccinellidae) in Slovakia, Central Europe. ZooKeys, (412), 89–112 [online] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4042697/ [cit. 5.5. 2015] Dostupné online
 • Roy, H., Roy, D., 2008: Harmonia axyridis, online. http://www.europe-aliens.org/pdf/Harmonia_axyridis.pdf [cit. 1.5.2015]. Dostupné online


Tags: