Invázne druhy živočíchov

Autor: Marta Nevřelová

Oblasti zámeru:

 • Ekosozológia
 • Územná a druhová ochrana 
 • Ochrana a využívanie krajiny

Databáza - Invázne druhy živočíchov (.doc)

Druh:

Kukuričiar koreňový Diabrotica virgifera virgifera (Le Conte, 1868)


Popis druhu:

 • imágo dosahuje veľkosť 4,2 až 6,8 mm
 • samci dorastajú do veľkosti 4,4 až 6,4 mm, 
 • veľkosť samičiek sa pohybuje od 4,2 do 6,8 mm 
 • sfarbenie dospelých jedincov je žltozelenej farby 
 • na bokoch kroviek sú prítomné čierne pásy 
 • krovky samčekov sú tmavé až čierne 
 • samičky majú na krovkách tri tmavé pravidelné pruhy, ktoré môžu splývať 
 • koniec a bočný okraj kroviek bývajú žltozelené 
 • vajíčka bývajú bielej krémovej farby asi 0,6 mm dlhé
 • štíhle larvy sú bielo až krémovo sfarbené (Siviček, 2015)

Mapa výskytu:

Rozšírenie kukuričiara koreňového (Diabrotica virgifera virgifera)

 Rozšírenie kukuričiara koreňového (Diabrotica virgifera virgifera) v Európe (zdroj: EPPO, 2015)

 • Červená - Územie rozšírenia druhu 
 • Modrá - Eradikovaný škodca

Pôvod: 

 • pochádza z Mexika, hoci bol prvýkrát popísaný z Kansasu v Spojených štátoch v roku 1868 (Vidal, 2014)


Šírenie:

 • prvýkrát zaznamenaný na európskom kontinente v  roku 1992, konkrétne v Srbsku, neďaleko mesta Belehrad
 • od tej doby úspešne expandoval do okolitých krajín rýchlosťou 50 km za rok (Vidal, 2014)
 • došlo k štyrom ďalším, na sebe nezávislým introdukciám zo Severnej Ameriky
 • v Európe rýchlosť jeho presunu dosahuje rýchlosť 20 až 80 km za rok


Výskyt na Slovensku:

 • prvý výskyt bol zaznamenaný 7. augusta 2000 v Kosihoch nad Ipľom (okres Veľký Krtíš) v kukuričnom poli
 • v roku 2001 druh expandoval v južných okresoch západného Slovenska (Siviček, 2015)
 • na Slovensku prekonal prah ekonomickej škodlivosti v roku 2004 (Barok, 2013)
 • v súčasnosti je druh rozšírený na celom území Slovenskej republiky (Kubík, Raučinová et al., 2009)


Opatrenia:

 • členské štáty Európske únie sú zaviazané vykonávať každoročný prieskum, či sa kukuričiar koreňový (Diabrotica virgifera virgifera) v danej krajine vyskytuje
 • poľnohospodári sú povinní okamžite zlikvidovať rastliny kukurice a aplikovať pôdne insekticídy (Vidal, 2014)
 • vhodné agrotechnické opatrenia: nepestovať kukuricu v monokultúre, nepestovať kukuricu na tej istej ploche v dvoch rokoch po sebe
 • aplikovať insekticídne ošetrenie vo forme morenia, aplikácie na list alebo v čase siatia, aplikácia prípravku Santana jedenkrát za 4 roky na tom istom pozemku alebo Force 1,5 G (Škuciová, 2013a)
 • dodržiavať integrovanú ochranu: hlboká orba, ktorá pomáha rozptýleniu vajíčok v pôde; zastúpenie kukurice v osevnom postupe pod 50 %; pestovať skoré hybridy kukurice; neprehusťovať porasty; insekticídne moriť osivo; aplikovať pôdne insekticídy v čase liahnutia lariev; využívať feromónové lapače na zisťovanie početnosti imág v poraste; aplikovať insekticídy proti imágam počas kvitnutia kukurice (Škuciová, 2013b)


Zdroje:Tags: