Invázne druhy živočíchov

Autor: Marta Nevřelová

Oblasti zámeru:

 • Ekosozológia
 • Územná a druhová ochrana 
 • Ochrana a využívanie krajiny

Databáza - Invázne druhy živočíchov (.doc)

Druh:

Rak signálny Pacifastacus leniusculus (Dana, 1852)


Popis druhu:

 • hladký karapax, mohutné hladké klepetá bez hrbolčekov
 • na báze pohyblivého prstu klepeta sa vyskytujú nápadné belavé až modravé škvrny
 • dospelý jedinec dorastá do veľkosti 120 -160 mm (Stloukal et al., 2013)

Mapa výskytu:

Rozšírenie raka signálneho (Pacifastacus leniusculus) v Európe v roku 2006

Rozšírenie raka signálneho (Pacifastacus leniusculus) v Európe v roku 2006 (zdroj: Johnsen, Taugbøl, 2010)

Pozn. Areál výskytu v Nórsku, Chorvátsku, Estónsku, Dánsku a na Jutskom polostrove nie je znázornený


Pôvod: 

 • je pôvodným druhom Severnej Ameriky, v území medzi Tichým oceánom a Skalnatými vrchmi
 • pôvodne sa vyskytoval v oblasti Britskej Kolumbie na severe, strednej Kalifornie na juhu a na východe Utahu


Šírenie:

 • po prvýkrát zavlečený do Európy v roku 1960
 • legálne introdukovaný z Kalifornie do Švédska
 • v roku 1969 vysadený aj v strednom Fínsku v jazere Iso-Majajärvi (Westman et al., 1999)
 • v roku 2010 bola prítomnosť tohto invázneho raka známa z 27 európskych krajín (Holdich et al., 2009)


Výskyt na Slovensku:

 • zaznamenaný na ľavom brehu rieky Morava, na sever od Suchohradu, v regióne Záhorie (Petrusek, Petrusková, 2007)


Opatrenia:

 • odchyt jedincov môže znížiť hustotu populácie a spomaliť rýchlosť prirodzeného rozširovania (Johnsen, Taugbøl, 2010)
 • pri intenzívnom ručnom zbere sa odstráni len 10% populácie (Hiley, 2003, In Holdich, Sibley, 2003)
 • pasce s pohlavným feromónom (Stebbing et al., 2003)
 • likvidácia prostredníctvom jeho prirodzených predátorov, ktorými sú: ryby, norok, vydra, vtáky a človek


Zdroje:Tags: