Invázne druhy živočíchov

Autor: Marta Nevřelová

Oblasti zámeru:

 • Ekosozológia
 • Územná a druhová ochrana 
 • Ochrana a využívanie krajiny

Databáza - Invázne druhy živočíchov (.doc)

Druh:

Rak pruhovaný Orconectes limosus (Rafinesque, 1817)


Popis druhu:

 • dorastá do dĺžky maximálne 120 mm
 • karapax je na povrchu hladký
 • po stranách hlavohrude sa nachádzajú nápadné ostré tŕne
 • na vrchnej strane zadočkových článkov sú prítomné výrazné priečne pruhy sfarbené do tehlovej až hnedočervenej farby, ktoré sa môžu niekedy rozpadať do jednotlivých škvŕn
 • rostrum je pomerne dlhé a špicaté
 • klepetá sú drobné s oranžovými špičkami (Štambergová et al., 2009)

Mapa výskytu:

Rozšírenie raka pruhovaného (Orconectes limosus) v Európe

Rozšírenie raka pruhovaného (Orconectes limosus) v Európe (zdroj: Kouba et al., 2014)


Pôvod: 

 • je pôvodným druhom Severnej Ameriky
 • pôvodný areál rozšírenia zaberá územie Kanady (New Brunswick, Quebec) a Spojených štátov amerických (Connecticut, Delaware, District of Columbia, Maine, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New York, Pensylvánia, Rhode Island, Vermont, Virgínia, Západná Virgínia) (Adams et al., 2010)

Šírenie:

 • bol privezený do Európy úmyselne ako náhrada za pôvodné európske druhy rakov, ktoré hynuli v dôsledku račieho moru
 • prvýkrát zámerne introdukovaný do Európy v roku 1890, okolo 100 jedincov bolo vypustených z rieky Delaware z Pensylvánie do rybníka v poľskej obci Barnówko neďaleko poľsko-nemeckých hraníc
 • introdukcia prebiehajúca v 90-tych rokoch v Poľsku, Rakúsku, Nemecku a Francúzsku
 • dnes známy z Rakúska, Bieloruska, Belgicka, Českej republiky, Anglicka, Francúzska, Nemecka, Maďarska, Talianska, Kaliningradu (Rusko), Litvy, Luxemburska, Holandska, Poľska, Švajčiarska (Holdich, 2003), Čiernej hory (Adams et al., 2010), Rumunska (Pârvulescu et al., 2009) a Srbska (Pavlović et al., 2006)


Výskyt na Slovensku:

 • po prvýkrát zaznamenaný na Slovensku v roku 2007 v riekach Váh a Ipeľ (Jánsky, Kautman, 2007)
 • ďalší výskyt bol hlásený o rok neskôr na slovenskom úseku rieky Dunaj (Puky, 2009)
 • obýva tiež rieku Morava (Lipták, 2013)
 • úspešne sa uchytil aj v rieke Tisa (Lipták, 2014)


Opatrenia:

 • zásahy, pri ktorých by nedošlo k poškodeniu pôvodných druhov rakov a iných organizmov a ktoré by spoľahlivo zastavili šírenie a likvidovali nežiadúci druh raka pruhovaného v podstate neexistujú 
 • spomaliť šírenie by mohli umelé stupne na toku (Ďuriš, 2011)


Zdroje:Tags: