Invázne druhy živočíchov

Autor: Marta Nevřelová

Oblasti zámeru:

 • Ekosozológia
 • Územná a druhová ochrana 
 • Ochrana a využívanie krajiny

Databáza - Invázne druhy živočíchov (.doc)

Druh:

Korytnačka písmenková Trachemys scripta (Schoepff, 1792)


Popis druhu:

 • stredne veľká sladkovodná korytnačka
 • hladký do hneda sfarbený alebo olivovo zelený pancier s mnohými viditeľnými žltými či čiernymi prúžkami, plastrón, spodná časť panciera, je zafarbená do žlta s tmavými škvrnami v prostrednej časti každého štítka
 • hlava a nohy sú zelené, olivové alebo hnedé s veľkým počtom čiernych a žltých úzkych pruhov, pár širších žltých pruhov smeruje smerom dole od nosa, úst a dolného rohu oka (Harding, 1997)
 • za každým okom má široký červený alebo tmavo oranžový pruh (Nentwig, 2014)
 • u dospelých jedincov meria pancier obvykle 12,5–28,9 cm
 • mláďatá sú väčšinou veľké 2,8 – 3,3 cm

Mapa výskytu:

Rozšírenie druhu Trachemys scripta v Európe

 Rozšírenie druhu Trachemys scripta v Európe (zdroj: Poboljsaj, 2008)


Pôvod: 

 • 3 poddruhy sladkovodných korytnačiek Trachemys scripta (Trachemys scripta scripta, Trachemys scripta troosti a Trachemys scripta elegans) sú pôvodom zo Severnej Ameriky 
 • korytnačka písmenková (Trachemys scripta) sa vyskytuje od Mississippi Valley v Illinois po Mexický záliv (Conant, Collins, 1991)


Šírenie:

 • všetky nepôvodné výskyty týchto poddruhov sú spôsobené náhodným alebo zámerným vypustením do voľnej prírody
 • tieto poddruhy sa usadili v rôznych štátoch v USA a daľších krajinách po celom svete (Ernst et al., 1994)
 • dovoz korytnačky písmenkovej (Trachemys scripta) bol zakázaný Európskou úniou (EÚ) od 22.12.1997 (Nentwig, 2014)


Výskyt na Slovensku:

 • na Slovensku bola do voľnej prírody vypustená ľuďmi, ktorí ju pôvodne chovali v domácom prostredí
 • na Slovensku obýva rôzne vodné nádrže, ramená s mierne tečúcou a stojatou vodou
 • na území Slovenska doposiaľ nebolo párenie, resp. vyliahnutie mladých jedincov druhu Trachemys scripta elegans vo voľnej prírode zaznamenané


Opatrenia:

 • dovoz druhu Trachemys scripta predstavuje ekologickú hrozbu, je zakázaný podľa nariadenia o obchode s voľne žijúcimi živočíchmi a rastlinami (nariadenie Rady 338/97), ktoré je určené predovšetkým na kontrolu obchodu s ohrozenými druhmi
 • odchytené živé jedince sa odovzdávajú organizácii ochrany prírody


Zdroje:

 • Conant, R., Collins, J. T., 1991: Peterson Field Guides: Amphibians of Eastern and Central North America. 3rd Revised edition. Boston: Houghton Mifflin (Trade). 608 p.
 • Ernst, C. H., Barbour, , R. W., Lovich, J. E., 1994: Turtles of the United States and Canada. Washington: Smithsonian Institution Press. 578 p.
 • Harding, J., 1997: Amphibians and Reptiles of the Great Lakes Region (Great Lakes Environment). Michigan: University of Michigan Press/Regional. 400 p.
 • Nentwig, W. (ed.), 2014 : Nevítaní vetřelci: invázní rostliny a živočíchové v Evropě, Praha: Academia, 2014. 247s.
 • Poboljsaj, K., 2008: Trachemys scripta MAP (European distribution), DAISIE [online] http://www.europe-aliens.org/pdf/Trachemys_scripta.pdf [cit. 14.7.2017] Dostupné online


Tags: