Invázne druhy živočíchov

Autor: Marta Nevřelová

Oblasti zámeru:

 • Ekosozológia
 • Územná a druhová ochrana 
 • Ochrana a využívanie krajiny

Databáza - Invázne druhy živočíchov (.doc)

Druh:

Korytnačka maľovaná Chrysemys picta (Schneider, 1783)


Popis druhu:

 • hladký a plochý karapax má červené a žlté sfarbenie na čiernom alebo zeleno čiernom pozadí
 • mláďatá sú výrazne žlto, zeleno, červeno a čierno sfarbené a majú výrazný chrbtový kýl, v porovnaní s dospelými jedincami majú mláďatá dlhý chvost
 • pancier je priemerne dlhý 10 – 18 cm
 • čeľuste sú bez zubov, miesto nich slúžia k stlačeniu potravy pevné rohovinové dosky
 • samce dosahujú dĺžku karapaxu 15,3 cm, samice viac ako 25,4 cm, s rozsiahlymi variáciami v závislosti na poddruhoch a lokalitách výskytu

Mapa výskytu:


Pôvod: 

 • prirodzeným prostredím je pokojné, zarastené povodie
 • je rozšírená na juhu Kanady vo východnej oblasti Spojených štátov, východne, severne a západne od rieky Mississippi až po Mexický záliv
 • vyskytuje sa v štátoch Severnej Ameriky ako sú Kanada, USA a severné Mexiko, obýva štáty od Britskej Kolumbie cez Nové Škótsko až po Južnú Karolínu a severnú oblasť rieky Colorado River v Utahu a Arizone (Iverson, 1992)


Šírenie:

 • bola introdukovaná do Európy v krajinách Nemecko a Španielsko; mimo Európy do Indonézie a na Filipíny (Van Dijk, 2013)


Výskyt na Slovensku:

 • je nepôvodným druhom našej fauny a na Slovensko bola dovezená a do voľnej prírody vypustená ľuďmi, ktorí ju pôvodne chovali v domácom prostredí


Opatrenia:

 • dovoz do EÚ a jeho držba bola zakázaná v zmysle zákona č. 15/2005 Z. z. (Gojdičová et al., 2015)
 • odchytené živé jedince sa odovzdávajú organizácii ochrany prírody


Zdroje:Tags: