Invázne druhy živočíchov

Autor: Marta Nevřelová

Oblasti zámeru:

 • Ekosozológia
 • Územná a druhová ochrana 
 • Ochrana a využívanie krajiny

Databáza - Invázne druhy živočíchov (.doc)

Druh:

Potápnica bielolíca Oxyura jamaicensis (Gmelin, 1789)


Popis druhu:

 • malý druh kačice s dĺžkou tela 35–43 cm, s veľkou hlavou a tuhým, často vztýčeným chvostom
 • samec je v lete prevažne sýto gaštanovo hnedý, s čiernym temenom a zadnými časťami na krku a bielymi lícami, bradou a spodnými chvostovými krovkami, v zime sa podobá samici, ale má stále bielu tvár
 • samica má hlavu matne tmavohnedú a špinavo bielu s rozpitým tmavým pruhom cez tvár

Mapa výskytu:

Rozšírenie druhu Oxyura jamaicensis v Európe

Rozšírenie druhu Oxyura jamaicensis v Európe (zdroj: Shirley, Chiron, 2008)


Pôvod: 

 • je domácim druhom v Severnej Amerike
 • pôvodné lokality výskytu: Severná a centrálna Amerika zahŕňajúca štáty Antigua a Barbuda, Barbados, Bahamy, Kuba, Dominikánska republika, Grenada, Guadeloupe, Guatemala, Honduras, Haiti, Jamajka, Svätý Krištof a Nevis, Kaymanské ostrovy, Svätá Lucia, Mexiko, Nikaragua, Porto Rico, El Salvador, Ostrovy Turks a Caicos, Svätý Vincent a Grenadines, Panenské ostrovy USA, Britské Panenské ostrovy


Šírenie:

 • bola introdukovaná do zbierky divokého vtáctva Veľkej Británie v roku 1940, ale malé množstvo vtákov utieklo zo zajatia a začali hniezdiť v divočine (Smith et al., 2005)
 • záznamy s prítomnosťou počas obdobia rozmnožovania sú z ďalších 19 krajín v Európe a severnej Afrike (Belgicko, Francúzsko, Nemecko, Island, Írsko, Maroko, Holandsko, Španielsko a Švédsko)
 • hlásený z krajín: Švajčiarsko, Nórsko, Dánsko, Taliansko, Fínsko, Portugalsko, Izrael, Turecko, Rakúsko, Maďarsko, Slovinsko, Alžírsko a Tunisko (Hughes et al., 2006)


Výskyt na Slovensku:

 • prvý zdokumentovaný výskyt na Slovensku bol v roku 2013, 1 samica, Čilistov, VD Gabčíkovo (Kvetko et al., 2014)


Opatrenia:

 • možná hybridizácia s pôvodnými druhmi, ktorá môže v dôsledku kríženia a produkcie hybridov spôsobiť vyhynutie miestnych pôvodných druhov (Gojdičová, 2009)
 • odchytené živé jedince sa odovzdávajú organizácii ochrany prírody


Zdroje:Tags: