Bežné druhy bylín

Autor: Jana Ružičková


        
 
Druh:
Vedecký názov:
Fotografia druhu:



 Bažanka ročná  Mercurialis annua

 



 Blyskáč cibuľkatý  Ficaria bulbifera

 



 Bocianik rozpukovitý  Erodium cicutarium

 



 Bodliak tŕnitý  Carduus acanthoides

 



 Čakanka obyčajná  Cichorium intybus

 



 Čerkáč obyčajný  Lysimachia vulgaris

 



 Čiernohlávok obyčajný  Prunella vulgaris

 



 Ďatelina červenkastá  Trifolium rubens

 



 Ďatelina lúčna  Trifolium pratense

 



 Ďatelina plazivá  Trifolium repens