Bežné druhy bylín

Autor: Jana Ružičková


        
 
Druh:
Vedecký názov:
Fotografia druhu: Kamienka modropurpurová  Lithospermum purpurocaeruleum

  Kokorík voňavý  Polygonatum odoratum

  Kostihoj lekársky   Symphytum officinale

  Kozinec vičencovitý  Astragalus onobrychis

  Kozonoha hostcová  Aegopodium podagraria

  Krasovlas bezbyľový  Carlina acaulis

  Krasovlas obyčajný  Carlina vulgaris

  Kysličkovec európsky  Xanthoxalis stricta

  Ľadenec rožkatý  Lotus corniculatus

  Lastovičník väčší  Chelidonium majus