Bežné druhy bylín

Autor: Jana Ružičková


        
 
Druh:
Vedecký názov:
Fotografia druhu: Nevädzovec lúčny  Jacea pratensis

  Ostreň počerný  Nonnea pulla

  Ostrica chlpatá  Carex pilosa

  Ovsík obyčajný  Arrhenatherum elatius

  Parumanček nevoňavý  Tripleurospermum perforatum

  Pichliač bielohlavý  Cirsium eriophorum

  Pichliač zelinový  Cirsium oleraceum

  Pohánkovec kroviskový  Fallopia dumetorum

  Pŕhľava dvojdomá   Urtica dioica

  Pupenec roľný  Convolvulus arvensis