Bežné druhy bylín

Autor: Jana Ružičková

Bažanka ročná   Mercurialis annua 
Autor: Jana Ružičková