Chránené a ohrozené druhy

Autor: Jana Ružičková


        
 
Druh:
Vedecký názov:
Fotografia druhu:
Fotografia druhu Alt.:
Zákonom chránený:
Kategória ohrozenosti:
Tags:
Author first name:
Author surname:


Hlaváčik jarný   Adonis vernalis
Zákonom chránený

NT - takmer ohrozenýHmyzovník včelovitý  Ophrys apifera
Zákonom chránený

VU - zraniteľnýJasenec biely   Dictamnus albus
Zákonom chránený

NT - takmer ohrozenýJazýčkovec jadranský  Himantoglossum adriaticum
Zákonom chránený

EN - ohrozenýKatran tatársky  Crambe tataria
Zákonom chránený

EN - ohrozenýKosatec nízky  Iris pumila
Zákonom chránený

NT - takmer ohrozenýKotvičník zemný  Tribulus terrestris
Zákonom chránený

NT - takmer ohrozenýKozinec drsný  Astragalus asper
Zákonom chránený

CR - kriticky ohrozenýMak pochybný bielokvetý  Papaver dubium subsp. austromoravicum

NT - takmer ohrozenýOkrasa okolíkatá  Butomus umbellatus

LC - menej dotknutý