Chránené a ohrozené druhy

Autor: Jana Ružičková


        
 
Druh:
Vedecký názov:
Fotografia druhu:
Fotografia druhu Alt.:
Zákonom chránený:
Kategória ohrozenosti:
Tags:
Author first name:
Author surname:


Orlíček obyčajný   Aquilegia vulgaris

LC - menej dotknutýPäťprstnica obyčajná  Gymnadenia_conopsea
Zákonom chránený

LC - menej dotknutýPichliač úzkolistý  Cirsium brachycephalum
Zákonom chránený

VU - zraniteľnýPlamienok celistvolistý  Clematis integrifolia
Zákonom chránený

NT - takmer ohrozenýPokrut jesenný   Spiranthes spiralis
Zákonom chránený

CR - kriticky ohrozenýPrilbica tuhá  Aconitum firmum
Zákonom chránený

LC - menej dotknutýPrilbovka dlholistá  Cephalanthera longifolia
Zákonom chránený

NT - takmer ohrozenýStarček barinný  Senecio paludosus
Zákonom chránený

CR - kriticky ohrozenýTunika lomikameňovitá   Petrorhagia saxifraga

LC - menej dotknutýVeronikovec vstavačovitý  Pseudolysimachion orchideum

NT - takmer ohrozený