Chránené a ohrozené druhy

Autor: Jana Ružičková


        
 
Druh:
Vedecký názov:
Fotografia druhu:
Fotografia druhu Alt.:
Zákonom chránený:
Kategória ohrozenosti:
Tags:
Author first name:
Author surname:


Vstavač májový  Orchis majalis
Zákonom chránený

NT - takmer ohrozenýVstavač vojenský   Orchis militaris
Zákonom chránený

NT - takmer ohrozenýVstavač bledý  Orchis pallens
Zákonom chránený

NT - takmer ohrozenýVstavač obyčajný  Orchis morio
Zákonom chránený

NT - takmer ohrozenýVstavač ploštičný  Orchis coriophora
Zákonom chránený

EN - ohrozenýVstavač počerný  Orchis ustulata
Zákonom chránený

EN - ohrozenýZlatofúz južný  Chrysopogon gryllus
Zákonom chránený

VU - zraniteľný