Chránené a ohrozené druhy

Autor: Jana Ružičková

Hlaváčik jarný    Adonis vernalis 

Autor: Jana Ružičková Zákonom chránený
NT - takmer ohrozený