Chránené a ohrozené druhy

Autor: Jana Ružičková

Mak pochybný bielokvetý   Papaver dubium subsp. austromoravicum 

Autor: Jana Ružičková NT - takmer ohrozený