Chránené a ohrozené druhy

Autor: Jana Ružičková

Hmyzovník včelovitý   Ophrys apifera 

Autor: Jana Ružičková Zákonom chránený
VU - zraniteľný