Chránené a ohrozené druhy

Autor: Jana Ružičková

Jasenec biely    Dictamnus albus 

Autor: Jana Ružičková Zákonom chránený
NT - takmer ohrozený