Chránené a ohrozené druhy

Autor: Jana Ružičková

Jazýčkovec jadranský   Himantoglossum adriaticum 

Autor: Jana Ružičková Zákonom chránený
EN - ohrozený