Chránené a ohrozené druhy

Autor: Jana Ružičková

Katran tatársky   Crambe tataria 

Autor: Jana Ružičková Zákonom chránený
EN - ohrozený