Chránené a ohrozené druhy

Autor: Jana Ružičková

Kosatec nízky   Iris pumila 

Autor: Jana Ružičková Zákonom chránený
NT - takmer ohrozený