Chránené a ohrozené druhy

Autor: Jana Ružičková

Kozinec drsný   Astragalus asper 

Autor: Jana Ružičková Zákonom chránený
CR - kriticky ohrozený