Štvrtok, 23 máj 2024, 17:10
Portál: Enviro-edu.sk
Kurz: Výkladový slovník - Geneticky modifikované organizmy (Výkladový slovník - Geneticky modifikované organizmy )
Slovník: Výkladový slovník - Geneticky modifikované organizmy
N

Neoprávnené uvoľnenie GMO do prostredia

bez súhlasu kompetentného orgánu.


Notifikácia

oznámenie, podanie písomnej správy o niečom.


Nukleové kyseliny

biomakromolekulové látky zodpovedné za organizáciu a reprodukciu živej hmoty. Vo svojich makromolekulách nukleové kyseliny uchovávajú a prenášajú genetickú informáciu bunky a ich prostredníctvom sa táto informácia prepisuje do špecifickej štruktúry bielkovín.