Štvrtok, 20 jún 2024, 11:16
Portál: Enviro-edu.sk
Kurz: Výkladový slovník - Geneticky modifikované organizmy (Výkladový slovník - Geneticky modifikované organizmy )
Slovník: Výkladový slovník - Geneticky modifikované organizmy
Z

Zámerné uvoľňovanie GMO do životného prostredia

každé umiestnenie GMO do nechráneného priestoru, kde je v priamom kontakte so životným prostredím a ľuďmi a môže sa tam voľne i riadene šíriť.


Zdravotné riziká

pre človeka vyplývajú najmä z možností vzniku alergií (kombináciou génov 2 rôznych rastlín), ale vylúčené nie sú ani ďalšie neznáme vplyvy na ľudské zdravie spôsobené prenesením cudzieho génu.