Pondelok, 24 január 2022, 21:12
Portál: Enviro-edu.sk
Kurz: Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax (Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax)
Slovník: Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax
U

Univerzálne indikátory pH

sú zmesi indikátorov, ktoré umožnia určiť pH širokou škálou farebných odtieňov


Urbanizácia

pohyb ľudí z vidieka do mestských sídel a z menších sídel do väčších sídel


Urbánna ekológia

študuje systém mesta a jeho prostredie