Sobota, 1 október 2022, 17:46
Portál: Enviro-edu.sk
Kurz: Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax (Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax)
Slovník: Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax
Č

Červené knihy

reprezentatívne knižné publikácie, v ktorých sa opisujú vzácne /najmä endemické/ a ohrozené druhy rastlín a živočíchov určitého územia.


Červené zoznamy

súpisy vzácnych a ohrozených druhov rastlín, živočíchov a ich spoločenstiev