Pondelok, 24 január 2022, 20:25
Portál: Enviro-edu.sk
Kurz: Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax (Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax)
Slovník: Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax
T

Taxón

klasifikačná jednotka s neurčitou hodnotou, napríklad druh, rod, čeľaď


Technosféra

biosféra, ktorú pretvorila ľudská činnosť


Terestrický

vzťahujúci sa na suchú zem, suchozemský


Tolerancia

schopnosť organizmu znášať alebo prispôsobiť sa rozličným podmienkam prostredia


Toxický

jedovatý


Toxín

jedovatá látka rastlinného alebo živočíšneho pôvodu


Transmisie

látky pohybujúce sa v ovzduší, často meniace svoje vlastnosti


Trofická štruktúra

štruktúra ekosytému vyjadrená prostredníctvom potravových reťazcov a potravových sietí


Trofický

vzťahujúci sa na výživu


Trvalo-udržateľný rozvoj

rozvoj, ktorý zosúľaďuje potreby súčasnosti bez ohrozenia možností budúcich generácií zabezpečiť si vlastné potreby