Pondelok, 24 január 2022, 21:25
Portál: Enviro-edu.sk
Kurz: Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax (Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax)
Slovník: Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax
Ž

Životaschopná populácia

populácia, ktorá sa obnovuje a udržiava na stanovišti bez pomoci človeka dlhé obdobie


Životné prostredie

časť geosféry, v ktorej je v danom momente spätý život a výrobná činnosť ľudskej spoločnosti. Je jednou z určujúcich zložiek kvality života spoločnosti.