Pondelok, 24 január 2022, 20:20
Portál: Enviro-edu.sk
Kurz: Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax (Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax)
Slovník: Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax
N

Natalita

pôrodnosť, rodivosť


Naturalizácia

prispôsobenie sa cudzích druhov podmienkam nového prostredia, zdomácnenie


Neofyt

rastlina, zavlečená na územie v historickom období a zdomácnená, alebo sa vyskytujúca len prechodne


Nitrifikácia

proces, keď baktérie v pôde rozkladajú dusíkaté zlúčeniny a vytvárajú nitráty, ktoré môžu rastliny prijímať koreňmi