Pondelok, 24 január 2022, 20:06
Portál: Enviro-edu.sk
Kurz: Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax (Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax)
Slovník: Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax
P

Pesticíd

látka, schopná usmrcovať škodcov a choroby


pH

vyjadruje hodnotu kyslosti alebo zásaditosti vodného roztoku


Polutanty

znečisteniny


Populácia

biotický systém, ktorý tvorí skupina jednotlivcov toho istého druhu žijúcich v určitom časovom intervale a v určitom prostredí


Potravový reťazec

proces prechodu energie v potrave od zdroja cez konzumentov až po predátory


Predátor

mäsožravec, živočích, ktorý sa živí inými živočíchmi


Príroda

komplex javov a predmetov, ktoré vzniki na Zemi počas vývoja a nevytvoril ich človek


Prírodná krajina

krajina, ktorá sa skladá len z prvkov prírodného charakteru bez zásahu a vplyvu človeka


Prírodné zdroje

zdroje hospodárskej činnosti človeka, ktoré poskytuje príroda. Zdroje dlhodobo udržateľného života


Prírodnina

hmotný prejav prírody ako procesu, objekty, ktoré vytvorila príroda