Sobota, 1 október 2022, 17:47
Portál: Enviro-edu.sk
Kurz: Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax (Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax)
Slovník: Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax
S

Skleníkový efekt

vzniká nahromadením CO2, ktorý vytvorí vrstvu prepúšťajúcu slnečné lúče, ale zabraňuje úniku dlhovlnného tepelného žiarenia z povrchu Zeme


Smog

znečistenie ovzdušia počas inverzných stavov v mestských a priemyselných aglomeráciách, stav ovzdušia so zníženou viditeľnosťou pri vysokom znečistení priemyselnými exhalátmi, spalinami motorových vozidiel a splodinami ich vzájomných reakcií, ktoré sa vyznačujú vysokodráždivým účinkom na ľudský organizmus


Spoločenstvo

je funkčný biotický systém, v ktorom sa spája súbor populácií žijúcich v určitom prostredí s určitými podmienkami


Stanovište

súbor vlastností prostredia na danej lokalite


Sukcesia

postupné striedanie spoločenstiev až po klimax na určitom mieste pod vplyvom biotických a abiotických činiteľov


Symbióza

spolužitie


Synantropizácia

dej, pri ktorom sa areál rastliny rozširuje, prípadne zahusťuje vplyvom činnosti človeka


Synekológia

veda, ktorá študuje vzťahy skupín rôznych organizmov združených do určitej jednotky a ich vzťahy k prostrediu