Pondelok, 24 január 2022, 20:59
Portál: Enviro-edu.sk
Kurz: Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax (Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax)
Slovník: Výkladový slovník - Environmentálna výučba a pedagodická prax
Z

Znečistenie ovzdušia

výskyt cudzorodých, biologicky aktívnych prímesí v atmosfére, prevažne antropogénneho pôvodu


Zoo

vzťahujúci sa na živočíchy