Pondelok, 24 január 2022, 21:37
Portál: Enviro-edu.sk
Kurz: Výkladový slovník - Antropogénne vplyvy na zložky životného prostredia (Výkladový slovník - Antropogénne vplyvy na zložky životného prostredia)
Slovník: Výkladový slovník - Antropogénne vplyvy na zložky životného prostredi
S

slapové elektrárne

elektrárne, ktoré využívajú pre svoj chod morský príliv a odliv.

smog

veľmi rôznorodá zmes škodlivých látok v ovzduší, ktorá sa tvorí nad veľkomestami alebo priemyselnými centrami za určitých podmienok (vhodný reliéf krajiny (kotlina), hmla, bezvetrie, vysoká relatívna vlhkosť a teplotná inverzia).

spádnica

krivka na mape alebo v teréne orientovaná v každom svojom bode v smere maximálneho sklonu povrchu. Je kolmá na vrstevnicu. Po spádniciach prebieha gravitačne podmienený tok látky a energie.

spaľovanie

postup, pri ktorom sa obzvlášť pri tuhom komunálnom odpade využíva vysoký obsah energie, čím sa získava tepelná, prípadne elektrická energia.

stratosféra

plynný obal Zeme nad troposférou (teda od výšky asi 8 – 15 km od Zeme) do výšky 50 – 55 km od zemského povrchu.