Pondelok, 24 január 2022, 21:33
Portál: Enviro-edu.sk
Kurz: Výkladový slovník - Antropogénne vplyvy na zložky životného prostredia (Výkladový slovník - Antropogénne vplyvy na zložky životného prostredia)
Slovník: Výkladový slovník - Antropogénne vplyvy na zložky životného prostredi
T

termosféra

vrstva atmosféry medzi mezosférou (teda od výšky asi 90 km od zemského povrchu) a exosférou, nachádza sa do výšky 400 km od povrchu Zeme.

transmitancia

priepustnosť. 

troposféra

najnižšia vrstva atmosféry, nachádzajúca sa do výšky približne 8 – 15 km nad zemským povrchom, žije v nej prevažná väčšina organizmov.