Pondelok, 24 január 2022, 21:17
Portál: Enviro-edu.sk
Kurz: Výkladový slovník - Antropogénne vplyvy na zložky životného prostredia (Výkladový slovník - Antropogénne vplyvy na zložky životného prostredia)
Slovník: Výkladový slovník - Antropogénne vplyvy na zložky životného prostredi
V

vitrifikácia

zalievanie vysoko toxických a rádioaktívnych odpadov do sklovitej hmoty.

vodný útvar

vodným útvarom povrchových vôd je samostatná a významná jednotka povrchových vôd ako napríklad jazero, nádrž, rieka, kanál, brakické vody, pobrežné vody alebo ich časti.

výmladkový les

vzniká z pňových alebo koreňových výmladkov, kedy nový strom nerastie zo semena, ale má k dispozícii koreňovú sústavu predchádzajúceho vyťaženého stromu.