Pondelok, 24 január 2022, 20:57
Portál: Enviro-edu.sk
Kurz: Výkladový slovník - Antropogénne vplyvy na zložky životného prostredia (Výkladový slovník - Antropogénne vplyvy na zložky životného prostredia)
Slovník: Výkladový slovník - Antropogénne vplyvy na zložky životného prostredi
X

xenobiotikum

z gréckych slov xenox = cudzí, bios = život, je to cudzorodá umelá zlúčenina, látka, ktorá sa nevytvorí prirodzene prírodnými procesmi.