Pondelok, 24 január 2022, 20:42
Portál: Enviro-edu.sk
Kurz: Výkladový slovník - Antropogénne vplyvy na zložky životného prostredia (Výkladový slovník - Antropogénne vplyvy na zložky životného prostredia)
Slovník: Výkladový slovník - Antropogénne vplyvy na zložky životného prostredi
Z

zhutňovanie pôd – (pedokompakcia)

zmenšovanie objemu pôdy znižovaním pórovitosti, t.j. priestoru pre vodu a vzduch v pôde, v dôsledku pôsobenia ťažkých mechanizačných a dopravných prostriedkov na pôdu.

znečistenie vody

taká zmena fyzikálnych, chemických a biologických vlastností vody, ktoré obmedzujú alebo aj znemožňujú jej použitie k danému účelu.