rRNA – ribozomálna RNA

je súčasťou ribozómov − organel, ktoré umožňujú tvorbu proteinov (bielkovín);– podiela sa spolu so špecifickými bielkovinami na tvorbe ribozómov. Keďže sa nachádza dnu v ribozómoch, je pravdepodobne zodpovedná za ich funkciu. rRNA vykazuje katalytickú aktivitu a preto sa predpokladá, že funguje ako peptidyltransferáza (hrá kľúčovú úlohu pri vytváraní peptidových väzieb pri syntéze bielkovín). V bunke tvorí až 80 % hmotnosti všetkej RNA. V prokaryotických organizmoch sú 3 (23S, 16S, 5S), v eukaryotických až 4 rôzne veľké druhy rRNA (28S. 18S, 5?8S, 5S). Je jednovláknová, ale určité časti molekúl majú štruktúru dvojitej závitnice. Vzniká v jadierku.


» Výkladový slovník - Geneticky modifikované organizmy