Sekvenovanie

určovanie postupnosti nukleotidov v DNA. 


» Výkladový slovník - Geneticky modifikované organizmy