Selekčný marker

vnáša do bunky nový fenotyp, ktorý umožní po transformácii identifikovať a selektovať bunky obsahujúce plazmid (napr. gén antibiotickej rezistencie na ampicilín ampR alebo tetracyklín tetR). 


» Výkladový slovník - Geneticky modifikované organizmy